Normes de convivència a l'Escola

Aquestes normes i prescripcions, recollides en el Projecte Educatiu de Centre, es fonamenten en el Caràcter propi i tenen una regulació específica en el Pla de Convivència en els casos d'incompliment. Es tasca del professorat del centre, en tots els seus nivells, vetllar pel compliment del que aquí es determina.

Agrairem a totes les famílies el suport i la coresponsabilitat en l'educació dels vostres fills; la coordinació, l'alineació i el compromís amb els objectius entre pares i mares i Escola revertiran sempre en benefici dels nostres alumnes, dels vostres fills.

 1. L'Escola demana i exigeix puntualitat, hàbit que es treballa i s'adquireix des de petits.

 2. L'assistència a classe és obligatòria i, per tant, només una causa de força major pot ser obstacle per impedir-la.

 3. El comportament a l'Escola ha de ser impecable.

 4. L'educació i el respecte en el tracte als companys i als professors és un requisit indispensable.

 5. El vocabulari i el to ha de ser correcte i respectuós en tot moment.

 6. S'ha de complir estrictament amb les normes de vestuari (uniforme, bata, equipament esportiu oficial Vedruna, decòrum de l'Escola) i de bona presència de l'Escola (us adjuntem el Protocol que detalla i concreta aquesta normativa).

 7. No és permès l'ús de telèfons mòbils si no és com a instrument pedagògic i sota el permís i la supervisió del professor. L'incompliment d'aquesta norma, i d'acord amb el Pla de Convivència, suposa una falta greu i la conseqüent confiscació durant un mes de l'aparell. Si l'alumne/a porta un aparell a l'Escola, no podrà extreure'l de la cartera o la butxaca en cap espai (aula, passadís, pati o qualsevol altre) sota cap concepte i restarà sempre apagat.

 8. No és permès l'ús de reproductors MP3 ni de jocs electrònics. L'incompliment tindrà les mateixes conseqüències exposades en el punt anterior.

 9. No és permès l'ús de pilotes de cuir o bàsquet si no és en les classes d'Educació física i sota el permís i les directrius del professorat.

 10. No es poden dur a l'Escola llaunes o ampolles. Les famílies no poden dur-les tampoc, a l'hora de la recollida dels seus fills.

 11. No es poden entrar animals de companyia al recinte de l'Escola (inclòs el pati).

 12. Alumnes de Batxillerat: A les hores d'esbarjo, si ho desitgen i sempre prèvia autorització dels pares, podran sortir al carrer. En aquest espais de temps queda totalment prohibit l'ús de motocicletes.

 13. És obligatori per a tots els alumnes del Centre (a excepció dels d'Infantil) l'adquisició i el bon ús de l'Agenda Escolar. L'Agenda s'utilitzarà per:

 • Apuntar els horaris escolars

 • Escriure-hi els deures

 • Marcar el calendari de treball

 • Justificar les absències i els retards per part dels pares.

 • Canalitzar la relació família-escola.

 També et pot interessar...

Batxillerat VEDRUNA

El batxillerat és una etapa postobligatòria que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys. Està format per dos cursos acadèmics. El batxiller...

llegir més »

TAC - Escola Multilingüe

Ja fa uns anys que hem apostat per les noves tecnologies aplicades en l’ensenyament. Les escoles Vedruna de Catalunya treballem amb les Google A...

llegir més »

Lleure Vedruna Girona

Com ja sabeu, l'activitat en la nostra Escola és constant i mai no s'atura. En els períodes que no hi hagi escola i durant tot el curs, us oferim p...

llegir més »