Educació Primària

L'Educació Primària és la primera etapa educativa de l'ensenyament obligatori. Comprèn sis cursos acadèmics que s'organitzen en tres cicles de dos cursos cadascun: el cicle inicial (dels 6 als 8 anys), el cicle mitjà (dels 8 als 10) i el cicle superior (dels 10 als 12).

Les àrees de coneixement de l'educació primària són:

  • Llengua catalana, llengua castellana i literatura
  • Llengua estrangera (anglès)
  • Coneixement del medi natural-social i cultural
  • Educació artística (musical, visual i plàstica)
  • Educació física
  • Matemàtiques
  • Religió

 

Cicle inicial

En aquest cicle treballem amb mainada d'entre 6 i 8 anys, una edat molt important. Són els primers anys d'una nova etapa, Primària, en la qual creiem que hi ha uns aspectes fonamentals a treballar: la lectoescriptura, l'autonomia, l'adquisició d'hàbits, esforç i gaudir de tots els aprenentatges que aniran descobrint.

Per treballar bé tots aquests aspectes, tot l'equip de Cicle Inicial treballem conjuntament.

Pel que fa al currículum, a part de les assignatures comunes curriculars (català, castellà, anglès, matemàtiques, religió, medi, educació artística i musical i educació física), també hem incorporat un projecte transversal de Cicle que l'impartim en anglès.

Puntualment, durant el curs, fem diferents sortides relacionades amb les diferents àrees curriculars.

Activitats complementàries: natació, lectura eficaç, taller de càlcul i educació en valors.

 

Cicle mitjà

En aquest cicle treballem amb mainada d’entre 8 a 10 anys, una edat prou important com per posar-hi tota la nostra atenció.

Són nens i nenes que es troben en una edat en la que tot els motiva, els engresca, els il·lusiona... però al mateix temps penseu que les mateixes ganes d’aprendre els fa ser inquiets, belluguets, imaginatius i moltes vegades, protagonistes d’un món irreal. Per pal·liar aquests aspectes i d’altres que ens preocupen del comportament, tot l’equip treballem conjuntament per inculcar hàbits, bona conducta, cultura de l’esforç, autonomia i treball cooperatiu entre tots els que formen el cicle mitjà, tant entre alumnes, com entre professors i alumnes.

Pel que fa al currículum, a part de les assignatures comunes curriculars (català, castellà, anglès, matemàtiques, religió, medi, educació artística i musical i educació física) també hem incorporat un projecte de cicle. És un projecte transversal, és a dir, que es treballa tenint en compte totes les àrees curriculars. El projecte inclou un treball de recerca fet per alumnes i professors, a més d’una sèrie de conferències i tallers  tan a l’aula com fora de l’aula.

Com a final de projecte, els alumnes de cicle mitjà, fem una sortida durant el tercer trimestre, relacionada amb el tema treballat; intentem que a partir del lleure ampliïn i reforcin els conceptes apresos.

Puntualment, durant tot el curs,  fem diferents sortides culturals que els hi pugui crear una motivació i que estiguin relacionades amb les àrees curriculars ( teatre, exposicions, auditori, natura i medi ambient...)

D’altra banda i ja per finalitzar, només fer-vos saber que és un gran cicle, que  ens ho passem molt bé i que estem segurs de poder arribar a casa amb la satisfacció d’haver fet la feina ben feta.

Activitats complementàries: Informàtica, taller d'expressió i de lectura eficaç, educació en valors, taller competencial i Science.


Cicle superior

Els nens i les nenes d'aquest cicle tenen entre 10 i 12 anys. Són els darrers cursos de l'etapa de primària i això implica el pas per una nova etapa: l'ESO. Per preparar-nos molt bé i que l'entrada sigui el més moderada possible, hem d'esforçar-nos en el nostre treball: fer presentacions molt polides, desenvolupar hàbits d'estudi, llegir amb fluidesa, ser autònoms davant les nostres responsabilitats, prendre consciència de la importància de l'esforç i assimilar que l'error és un mitjà per aprendre.

Per treballar tots els continguts, treballem a més de les àrees curriculars, altres activitats que ens ajuden a desenvolupar les nostres capacitats. Ens ajuden les convivències per aconseguir comprendre millor els altres, la jornada a Vic i les Olímpíades Vedruna, que ens relacionen amb companys d'altres escoles de la mateixa congregació. Altres sortides culturals, com la visita a la zona volcànica de la Garrotxa o la visita a la ciutat grega i romana d' Empúries, ens ajuda a comprendre millor el que aprenem i ens dóna la oportunitat de conèixer el nostre patrimoni cultural.

Ens agrada anar al teatre, quan hi ha alguna obra interessant per nosaltres, passejar pel casc antic de la ciutat per conèixer alguns racons i les seves llegendes i celebrar conjuntament les festivitats pròpies de la nostra escola.

Activitats complementàries: Informàtica, taller de redacció, taller competencial, educació en valors i Science.També et pot interessar...

Batxillerat VEDRUNA

El batxillerat és una etapa postobligatòria que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys. Està format per dos cursos acadèmics. El batxiller...

llegir més »

TAC - Escola Multilingüe

Ja fa uns anys que hem apostat per les noves tecnologies aplicades en l’ensenyament. Les escoles Vedruna de Catalunya treballem amb les Google A...

llegir més »

Lleure Vedruna Girona

Com ja sabeu, l'activitat en la nostra Escola és constant i mai no s'atura. En els períodes que no hi hagi escola i durant tot el curs, us oferim p...

llegir més »