Notícies

Tecnologia, coneixement, educació

Voldríem parlar de la necessitat d’acompanyar la mainada en les seves relacions amb el que, més o menys encertadament, hem convingut a anomenar «societat de la informació». Un petit matís: direm mainada, d’ara endavant, per comoditat, però donant-hi tots els sentits que la comunitat de l’escola pot concedir a aquest terme: alumnes, nens i nenes, nois i noies, fills i filles. Unes relacions, dèiem, en què molts dels que ens anomenem adults ens hem de confessar, sovint, simples vianants digitals, i en determinats aspectes, analfabets digitals, fins i tot. És ben cert que la mainada es relaciona de manera desimbolta i desacomplexada amb ordinadors, mòbils, tauletes i consoles, però no és menys cert que la utilitat que donen a totes aquestes eines és, en molts casos, tristament limitada. I això que algunes d’elles han anat veient, els darrers anys, com les seves prestacions s’ampliaven fins a menjar terreny a les més antiquades: ben aviat, els ordinadors acabaran quedant obsolets, perquè aparells que inicialment servien només per trucar o per jugar han anat absorbint les funcions que no fa gaire eren exclusives d’aquells.

Però dia a dia constatem, amb una certa angúnia, que l’enorme mar de possibilitats que ofereixen els ginys tecnològics es redueix al xafardeig, la bertranada i la distracció sense solta ni volta. I quan advertim als alumnes sobre la possibilitat d’instal·lar-se al mòbil una app gratuïta que dóna accés a la consulta en línia d’un bon diccionari o d’utilitzar Twitter per trobar recomanacions sobre literatura o documentals científics, mig se’n riuen, preguntant-se si fem broma.

Facebook també pot ser un recurs magnífic per connectar amb fonts d’informació realment útils o activitats culturals interessantíssimes, i si ens ho proposem, podem convèncer la mainada que el facin servir per alguna cosa més que per buscar fotos divertides, vídeos xocants o per compartir amb amics i amigues les últimes tafaneries. Heus ací uns quants exemples:

Cinc exemples ben variats, doncs, de la utilitat que pot tenir Facebook com a instrument per descobrir informació i recursos centrats en l’oci cultural, els hàbits saludables, la solidaritat...

Us animem que ens ajudeu a conscienciar la mainada sobre l’ús responsable d’aquestes eines, les quals, utilitzades adequadament, poden contribuir a la seva formació, a eixamplar el seu coneixement i els seus horitzons i, en definitiva, a millorar com a persones i com a ciutadans del món. En seguirem parlant.