Atenció al públic:

08:00 - 17:30

Barcelona, 21

17002 Girona

972 20 20 84

vedrunagirona@vedruna.cat

Preinscripcions 21-22

PREINSCRIPCIONS 2021-22

Calendari de preinscripció i matrícula

 • Educació infantil de segon cicle i educació primària
  del 15 al 24 de març de 2021
 • Educació secundària obligatòria
  del 17 al 24 de març de 2021

Trobaràs tota la informació que necessites a la web de la Generalitat: Preinscripcio.gencat.cat

Funcionament de la preinscripció 21-22.

Període: del 15 al 24 de març de 2021  

Sol·licitud:  enllaç oficial

Novetats:  

 • A partir d’aquest curs totes les sol·licituds són en format telemàtic, per tant, no hi ha la possibilitat de full de preinscripció en paper.  
 • No cal lliurar cap documentació presencialment al centre educatiu que indiqueu en  primera opció.  
 • Hi ha dos tipus de sol·licitud:  

                  Electrònica: cal identificació digital  

                  Suport informàtic: sense identificació digital  

Què em cal per omplir la sol·licitud?  

Hi ha dues opcions:  

 1. SOL·LICITUD ELECTRÒNICA: Mitjançant certificat digital, com DNI electrònic, Cl@ve,  idCat, etc. Si no es disposa de cap certificat, us en podeu generar un de forma fàcil,  l’idCat Mòbil, us expliquem com:  

Cal complir els requisits següents:

 • Ser major de 16 anys  
 • Disposar de DNI/NIE/Passaport/Doc identificador d’un país de la UE o targeta  de residència comunitària  
 • Disposar d’adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil a efectes  d’identificació i contacte  
 • Targeta sanitària per la teva identificació  

Accediu a l’adreça https://idcatmobil.seu.cat/ i trobareu les instruccions pas a pas de  com fer-ho.  

Per utilitzar l’idCAT Mòbil només cal introduir el número de document d’identitat i el  número de telèfon mòbil en el web on calgui identificar-se electrònicament per fer un  tràmit. Tot seguit es rep un missatge al telèfon, que conté una clau d’accés per  introduir-la en el web. En aquest cas, al tràmit de sol·licitud de preinscripció.  

Una vegada identificats, caldrà entrar el número d’identificació de l’alumne/a a RALC que us proporcionarà l’escola on està matriculat per poder recuperar les seves dades  personals i acadèmiques, omplir les preferències i enviar la sol·licitud. En la majoria de  casos no caldrà fer res més ni adjuntar cap tipus de documentació, donat que s’haurà  fet l’intercanvi de validació de les vostres dades amb totes les administracions  implicades.

 

 1. SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC: Caldrà identificar l’alumne/a amb el seu núm.  d’Identificació d’alumne i omplir el formulari, a l’enviar-ho es farà l’intercanvi de dades  amb les administracions implicades i adjuntar escanejada o fotografiada la  documentació d’identificació i filiació (DNI, llibre de família, etc), juntament amb la  que al·legueu a efectes de barems i que no s’hagi pogut validar.  

Puc presentar dues sol·licituds a dos centres diferents per uns mateixos estudis?  

No, en cap cas. S’ha de presentar una sola sol·licitud i indicar-hi per ordre de preferència els  diferents centres als que us interessa inscriure la vostra filla o fill.  

Si tinc dubtes omplint la sol·licitud on em puc adreçar?  

Podeu posar-vos en contacte telefònic amb el centre que escolliu inscriure el vostre fill o filla  en primera opció, en horari d’oficina, i us ajudaran a complimentar el procés.  

Com puc saber els criteris pels barems i la seva puntuació?  

Trobareu tota la informació sobre criteris, calendari i la resta d’informació respecte el procés  de preinscripció a la pàgina web  

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici 

Alumnes assignats al centre INF-PRI 07/06/2021

Assignats Infantil i Primària

Alumnes assignats al centre ESO 07/06/2021

Assignats ESO

Llista d’espera al centre INF-PRI 07/06/2021

Llista d’espera Infantil i Primària

Llista d’espera al centre ESO 07/06/2021

Llista d’espera ESO

El 69448 és el número de desempat per a la preinscripció escolar 2021-22 d’Ed. Infantil i Ed. Primària.

El 40900 és el número de desempat per a la preinscripció escolar 2021-22 d’ESO.

INFORMACIONS I/O RECOMANACIONS:  

 • Tenir fotografiada o escanejada la documentació en el mateix dispositiu des d’on es fa  la sol·licitud.  
 • El codi de centre del nostre centre és 17001553, el necessitareu per indicar a quin  centre voleu preinscriure-us.  
 • Demaneu al vostre centre actual el Núm. d’Identificació de l’alumne a RALC per poder  lligar la sol·licitud al seu expedient acadèmic i personal.  

Cenyiu-vos al calendari establert, lliurar la sol·licitud o la documentació fora de  termini us fa perdre tots els drets d’adscripció amb el risc que això comporta de  quedar-se sense plaça al centre.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.