Atenció al públic:

08:00 - 17:30

Barcelona, 21

17002 Girona

972 20 20 84

vedrunagirona@vedruna.cat

Educació infantil

PROTAGONISTES DEL SEU CREIXEMENT

(DE 3 A 6 ANYS)

El nostre objectiu

Els nens i nenes d’aquesta etapa aprenen progressivament a ser autònoms, a comunicar-se i a pensar, a tenir iniciativa, ganes de descobrir l’entorn que els envolta i saber conviure amb els altres.
L’escola proporciona un clima familiar proper i un entorn de confiança on els alumnes se senten acollits i motivats. Els acompanyem en el seu procés d’aprenentatge i en el seu creixement personal.

Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.
Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d’ell mateix i dels altres.
Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes amb seguretat i eficàcia.

Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.
Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.

Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.
Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificant-ne els perills i aprendre a actuar en conseqüència.

Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes.
Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.

Els projectes parteixen dels interessos i les preguntes dels alumnes, afavorint l’aprenentatge significatiu ja que té molt en compte els seus coneixements previs.Es treballa de manera globalitzada, combinant el treball cooperatiu i individual. Les sortides i excursions complementen aquests aprenentatges.

Els ambients són diferents espais d’aprenentatge, de relació i comunicació on a partir de diferents propostes d’activitats i materials, els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, pensar, inventar, imaginar, expressar, compartir, emocionar-se… i interactuar amb els companys de P3, P4 i P5.És una manera de poder donar resposta als interessos i necessitats dels infants i respectar els diferents ritmes d’aprenentatge.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website